Andere rituelen

In ons leven maken we belangrijke overgangsmomenten mee. Denk bijvoorbeeld aan geboorte, huwelijk en dood, maar ook aan afstuderen, een nieuwe baan, een verhuizing, pensioen of een echtscheiding. Het zijn allemaal grensmomenten: je staat op de drempel van een nieuwe fase in je leven, (een deel van) het oude laat je achter je en het nieuwe, nog onbekende ga je tegemoet. Zo’n grensmoment kun je markeren met een ritueel: een bepaalde handeling om stil te staan bij dit bijzondere moment.

Bij een geboorte kunnen de ouders een wens uitspreken voor hun kind. En misschien kun je die wens verbeelden in een symbolisch cadeau. Wellicht kunnen ook andere betrokkenen (grootouders, andere familieleden, goede vrienden) het kind iets toewensen en hun wensen opschrijven in een boekje of op kaartjes, zodat deze later terug te lezen zijn door het kind zelf. Ook een gebed of zegening behoort tot de mogelijkheden.

Of denk aan een echtscheiding. Lang niet altijd zullen de ex-partners behoefte hebben aan een ritueel. Maar als de beide partners hiertoe in staat zijn, kan een kleine ceremonie hen helpen om los te laten, afscheid te nemen, verder te gaan. Misschien kunnen de partners elkaar, net zoals ze op hun trouwdag hebben gedaan, opnieuw een belofte doen. Misschien is het waardevol om dank uit te spreken voor het goede dat er geweest is. Misschien kun je elkaar symbolisch loslaten, bijvoorbeeld door je trouwring aan elkaar terug te geven. Als er kinderen zijn, kunnen zij mogelijk ook een aandeel hebben in dit geheel.

En zo kan ik nog wel even doorgaan. Bovenstaande zijn slechts enkele gedachten bij geboorte en echtscheiding, uiteraard is er veel meer mogelijk en is de vormgeving van een ritueel afhankelijk van de wensen en behoeften van de direct betrokkenen. En ook op talloze andere momenten – denk aan adoptie of pleegzorg, ziekte of herstel, asbestemming – kan een ritueel je helpen om een grens over te gaan, het oude los te laten, het nieuwe te verwelkomen. Indien gewenst denk ik graag met je mee over mogelijkheden!