Ter inspiratie

Als predikant ga ik regelmatig voor in kerkdiensten. In die diensten slaan we dat eeuwenoude, vreemde, prachtige, uitdagende, troostende, prikkelende, inspirerende, afschuwwekkende, bijzondere boek open dat we Bijbel noemen. Een boek vol met verhalen van mensen, over het leven, over hun wel en wee, over liefde en haat, over mooie en lelijke dingen, over God en Jezus. We lezen anno 2019 nog steeds uit dat boek, in de hoop dat het ons ook nu nog iets te zeggen heeft. In de hoop dat het ons wegen wijst, naar zinvol leven, naar liefde, naar elkaar, naar God. Hoe dan, vraag je je af? Dat lees je hieronder in de overwegingen die ik in kerkdiensten gehouden heb.

13-09-2020, Mattheüs 18: 21-35, over vergeving

02-08-2020, Mattheüs 14: 13-21

26-07-2020, 1 Koningen 3: 5-12 en Mattheüs 13: 44-46

06-10-2019, 1 Samuel 24, over kwaad met goed vergelden

18-08-2019, Ruth 2 en 3

11-08-2019, Ruth 1

30-06-2019, Mattheüs 15: 21-28

30-05-2019, Lucas 24: 49-53, Handelingen 1: 1-11, Hemelvaart

26-05-2019, Johannes 14: 23-29, Liefde & Vrede

14-04-2019, Lucas 19: 28-40, 22: 39-46, Heden hosanna, morgen kruisig hem!

07-04-2019, Mattheüs 14: 15-21, over angst voor tekort

10-03-2019 Lucas 4: 1-13

10-02-2019, Exodus 3: 1-15, Ik zal er zijn

25-12-2018, Lucas 2: 1-20, Kerst

07-10-2018, Marcus 10: 1-12, echtscheiding

03-06-2018, Marcus 2:23-3:6, de sabbat

29-04-2018, Genesis 6: 5-22, Noach

01-04-2018, Johannes 20: 1-18, Pasen

18-03-2018, Johannes 12: 20-33 en Kolossenzen 3: 1-11: over de graankorrel

11-03-2018, Johannes 6: 1-15, over angst voor tekort en vertrouwen in genoeg

18-02-2018, Lucas 19: 1-10, Look beyond borders